By było bezpiecznie w firmie

Prowadzenie swojej działalności gospodarczej, to ogromne ryzyko. Wielu przekonało się boleśnie – ponosząc fiasko finansowe.

Niezmiernie ważny w firmie jest potencjał ludzki. Dobór właściwej kadry skutkuje w dłuższej perspektywie, przynosząc zyski i obniżając ryzyko.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za warunki pracy. Jego obowiązkiem i w jego gestii jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. W województwie śląskim funkcjonują firmy, które świadczą usługi bhp. Ten rodzaj działalności – usługi bhp Śląsk odgrywa w województwie szczególną rolę ze względu na specyfikę regionu (lokalizacja kopalń, zakładów przemysłowych).

Zatrudniony pracownik powinien zaprezentować pracodawcy zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Tego rodzaju badanie organizuje poradnia medycyny pracy. Na badanie pracownik jest kierowany przez i na koszt pracodawcy.

Pracodawca jest zobligowany do zabezpieczenia zakładu pracy przed zagrożeniami typu pożar. Doskonale jeżeli miejsce pracy wyposażone jest w system przeciwpożarowy typu czujki dymu, tzw. ROP-y (ręczne ostrzeganie przeciwpożarowe) i inne. Tak zaawansowany sprzęt p.pożarowy jest wykorzystany w budynkach wielkopowierzchniowych. Jednakże absolutnym obowiązkiem, którego powinien dopełnić pracodawca jest umieszczenie w zakładzie gaśnic.

Istotne jest także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi przeciwpożarowej (obsługa gaśnic).

Szkolenie BHP niekiedy obejmuje kurs pierwszej pomocy, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, świadczącym o klasie przedsiębiorcy.

Zobacz: poradnia medycyny pracy.